نمونه سوالات تجارت الکترونیک – مهران صارمی نیا – نیمسال اول 1400-1401

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

 1. تجارت الکترونیک چیست؟ 2. افراد در شخصیت شناسی MBTI  به چند تیپ تقسیم می شوند نام برده و مختصر…

73
رایگان!