کاربردی‌‌ترین اپلیکیشن‌های مدیریت پسورد

پنج اپلیکیشن برتر محافظت و مدیریت رمزهای عبور | رمز پیچیده برای شبکه های اجتماعی ، وب سایت و ایمیل خود انتخاب کنید!

اگر برای تمام سایت هایی که در آن ها عضوید  از یک رمز عبور واحد استفاده می کنید، لو رفتن فقط یکی از آن ها بدین معناست که با دس...

ادامه مطلب