بسته گوشی پولساز

بارازیابی شبکه های اجتماعی را شروع کنید.

987000 تومان
 • دسترسی کامل به دوره آموزشی
 • چک لیست کاربردی
 • پشتیبانی مشتریان
 • آپدیت رایگان
 • گارانتی بازگشت وجه
 • گواهی نامه آموزشی

بسته مدرس بی مرز

تدریس آنلاین را شروع کنید.

450000 تومان
 • دسترسی کامل به دوره آموزشی
 • چک لیست کاربردی
 • پشتیبانی مشتریان
 • آپدیت رایگان
 • گارانتی بازگشت وجه
 • گواهی نامه آموزشی

بسته کارآفرینی

کارآفرینی آنلاین را شروع کنید.

399000 تومان
 • دسترسی کامل به دوره آموزشی
 • چک لیست کاربردی
 • پشتیبانی مشتریان
 • آپدیت رایگان
 • گارانتی بازگشت وجه
 • گواهی نامه آموزشی

این برای چه کسی است؟

چگونه می توانم مطالب جدید / پیشنهادات جدید را پیشنهاد کنم؟

در این زمان شما می توانید به ما در hello@mehransrm.ir با خط موضوع “پیشنهادات محتوا” بنویسید. ما همه ایمیل ها را بررسی می کنیم و هر ماه از آنچه که دانشجویان ما می خواهند به یاد بسپاریم. این به تصمیمات ما درباره محتوای و ویژگی های آینده نزدیک کمک می کند!

آیا می توانم ویدیو های آموزشی یک دوره دانلود کنم؟

بله، شما می توانید فیلم های هر دوره ای که خریداری کرده اید، دانلود کنید و یا هر مطلبی به بسته اضافه شد را تا یک سال دانلود کنید. هدف ما نتیجه گرفتن شماست!