وبینار آموزشی رایگان کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در دنیای مجازی
100%
تخفیف

وبینار آموزشی رایگان کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در دنیای مجازی برگزار کننده پارک علم و فناوری البرز با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

بدون امتیاز 0 رای
197000 – رایگان!

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

37
197000 – رایگان!
مینی دوره رایگان چگونه بازاریاب فروشگاه مجازی باشیم؟
100%
تخفیف

دانلود رایگان وبینار چگونه بازاریاب فروشگاه مجازی باشیم؟ (معرفی دوره جامع بازاریاب فروشگاه مجازی با امکان معرفی به آزمون فنی و حرفه ای در استان البرز)

بدون امتیاز 0 رای
197000 – رایگان!

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

28
197000 – رایگان!