بازاریابی و فروش در صنعت پوشاک
100%
تخفیف

دانلود رایگان وبینار بازاریابی و فروش آنلاین ویژه صنعت پوشاک

بدون امتیاز 0 رای
197000 – رایگان!

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

8
197000 – رایگان!
ادمین شو | دوره آموزشی اینستاگرام
51%
تخفیف

دوره جامع ادمین شو ! مدیر شبکه های اجتماعی اینستا – تابستان 99

بدون امتیاز 0 رای
980,000 تومان 480,000 تومان

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

10
980,000 تومان 480,000 تومان
وبینار پولسازی از کارآفرینی اینستاگرامی
100%
تخفیف

دانلود رایگان وبینار پولسازی از کارآفرینی اینستاگرامی

بدون امتیاز 0 رای
197000 – رایگان!

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

10
197000 – رایگان!
وبینار آموزشی رایگان راه کار های بازاریابی آنلاین ویژه کسب و کار ها در شرایط کرونا- پارک علم و فناوری البرز
100%
تخفیف

دانلود رایگان وبینار آموزشی رایگان راه کار های بازاریابی آنلاین ویژه کسب و کار ها در شرایط کرونا- پارک علم و فناوری البرز

بدون امتیاز 0 رای
197000 – رایگان!

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

29
197000 – رایگان!