82%
تخفیف

دوره جامع مذاکره و مدیریت جلسات سازمانی

بدون امتیاز 0 رای
140,000 تومان

کارگاه آموزشی کلید های طلایی اصول و فنون مذاکره سازمانی موفق (ویژه پارک علم و فناوری البرز)

وبینار رازهای مدیریت جلسات سازمانی و نحوه برخورد با تیپ های شخصیتی متفاوت( به درخواست پارک علم و فناوری البرز)

0
140,000 تومان
80%
تخفیف

مینی دوره ادمین پولساز اینستاگرام| مدیر شبکه های اجتماعی اینستا – فروردین 1400

بدون امتیاز 0 رای
96,000 تومان

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

9
96,000 تومان
وبینار آموزشی رایگان کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در دنیای مجازی
100%
تخفیف

وبینار آموزشی رایگان کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در دنیای مجازی برگزار کننده پارک علم و فناوری البرز با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

بدون امتیاز 0 رای
197000 – رایگان!

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

37
197000 – رایگان!
مینی دوره رایگان چگونه بازاریاب فروشگاه مجازی باشیم؟
100%
تخفیف

دانلود رایگان وبینار چگونه بازاریاب فروشگاه مجازی باشیم؟ (معرفی دوره جامع بازاریاب فروشگاه مجازی با امکان معرفی به آزمون فنی و حرفه ای در استان البرز)

بدون امتیاز 0 رای
197000 – رایگان!

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

28
197000 – رایگان!
بازاریابی و فروش در صنعت پوشاک
100%
تخفیف

دانلود رایگان وبینار بازاریابی و فروش آنلاین ویژه صنعت پوشاک

بدون امتیاز 0 رای
197000 – رایگان!

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

22
197000 – رایگان!
ادمین شو | دوره آموزشی اینستاگرام
51%
تخفیف

دوره جامع ادمین شو ! مدیر شبکه های اجتماعی اینستا – تابستان 99

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

27
480,000 تومان
وبینار پولسازی از کارآفرینی اینستاگرامی
100%
تخفیف

دانلود رایگان وبینار پولسازی از کارآفرینی اینستاگرامی

بدون امتیاز 0 رای
197000 – رایگان!

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

37
197000 – رایگان!
وبینار آموزشی رایگان راه کار های بازاریابی آنلاین ویژه کسب و کار ها در شرایط کرونا- پارک علم و فناوری البرز
100%
تخفیف

دانلود رایگان وبینار آموزشی رایگان راه کار های بازاریابی آنلاین ویژه کسب و کار ها در شرایط کرونا- پارک علم و فناوری البرز

بدون امتیاز 0 رای
197000 – رایگان!

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

50
197000 – رایگان!