وبینار گام های راه اندازی فروشگاه آنلاین
100%
تخفیف

دانلود رایگان وبینار وبینار گام های راه اندازی فروشگاه آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
197000 – رایگان!

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

26
197000 – رایگان!
وبینار چگونگی آغاز مسیر کارآفرینی آنلاین + چک لیست و مشاوره
100%
تخفیف

دانلود رایگان وبینار چگونگی آغاز مسیر کارآفرینی آنلاین + چک لیست و مشاوره

بدون امتیاز 0 رای
197000 – رایگان!

 با بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشتر آشنا شویم.
(Social Media Marketing – instagram )

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی شامل جذب افراد به رسانه‌های شما، ایجاد تعهد در آن‌ها برای پی‌گیری مطالب شما و در نهایت ارائه پیشنهادهای فروش به آن‌ها است. البته اغلب بهتر است فرد را از رسانه اجتماعی به سایت بفرستیم و فروش در سایت اتفاق بیفتد.

38
197000 – رایگان!

همایش تخصصی رایگان کارآفرینی آنلاین آبان 97

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!


🤔کارآفرینی آنلاین در واقع داشتن خلاقیت برای حل مشکلات افراد با کمک گرفتن از اینترنت و قابلیت‌های آن است. البته در کنار داشتن خلاقیت، فرد کارآفرین بایستی توانایی‌های خود را همواره به روز کرده و آنها را ارتقا دهد تا بتواند در شاخه کاری خود موفق باشد⁣

29
رایگان!